Lõpe Kooli direktor

Mare Paarasma

Aineõpetajad

Annika Pikkmets - eesti keel 1.+3. klass, matemaatika 1.+3. klass, loodusõpetus 1.+3.klass, ajalugu, käsitöö 5.-8. klassi tüdrukud, klassijuhataja 1.+3. klass

Ülle Andrea eesti keel 5.-9. klass

Liivi Tõnisson- geograafia, keemia, füüsika, bioloogia, loodusõpetus 7.klass

Merike Urbel - inglise keel, matemaatika 5.+7.LÕK

Merike Pikkmets - eesti keel 2.+4. klass, matemaatika 2.+4. klass, vene keel, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus, loodusõpetus 2.+4. ja 5.+6. klass, klassijuhataja 2.+4. ja 5. klass

Sirje Kaska - muusika, kunsti- ja tööõpetus, huvijuht, klassijuhataja 6.-9. klass

Marika Erismaa  eesti keel 5.+7.LÕK, inimeseõpetus 5.-9. klass

Kristi Kangur - kehaline kasvatus

Kaljo Brandt  - tehnoloogia ja tööõpetus ( tunnid toimuvad Koonga koolis )

Reet Saar - matemaatika 5.-9. klass

Rosemaria Raidlepp - logopeed