Lõpe Kooli hoolekogu koosseis:

Kristel Rohumägi - Koonga Vallavolikogu esindaja

Mikk Pikkmets - Koonga Vallavalitsuse esindaja

Kristi Kangur -  kooli õpetajate esindaja

Liivi Ojamets - lasteaia õpetajate esindaja

Reet Pikkmets - kooli õpilaste lastevanemate esindaja

Hardi Pikkmets - lasteaia laste lastevanemate esindaja

Hegert Vesik - vilistlaste esindaja