LÕPE KOOLI LASTEAIA

                              KODUKORD

Lapse lasteaeda toomine ja viimine

·        Lasteaed on avatud 7.30 – 17.30

·        Loodame, et tulles hommikul lasteaeda koos lapsega, on Teil piisavalt aega, et saata laps rühma.

·        Palun teatage meile, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda  (  4462213 või 4462244 )

·        Palun tooge laps lasteaeda hiljemalt 8.30

·        Kui lapse toob lasteaeda ja viib koju vend või õde, siis oleks hea, kui lapsevanem kord nädalas leiaks aega tulla vestlema õpetajaga.

·        Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva ( näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega ), siis suudame Teie last paremini mõista.

·        Kui Te tulete lapsele järele, siis ärge lahkuge õpetajaga kontakti võtmata.

·        Palun teatage õpetajale, kui muutub Teie kontaktandmed.

·        Lasteaed on suletud riigipühadel.

·        Lühendatud tööpäevad on jõulupühale, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale ja võidupühale eelnev tööpäev. Siis suletakse lasteaed kell 14.30

·        Palun tutvuge infoga rühma teadetetahvlil.

Riietus

·       Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega ( jope lukud ) ning sobivate jalanõudega.

·       Õues mängimiseks on parim riietus – mille määrdumise korral ei tule probleeme.

·       Jahedamal perioodil andke kaasa ka õuekindad, mis ei karda määrdumist ( soovitavalt labakindad ). Soovitame kaasa panna ka tagavarakindad.

·       Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse sattumist , oleks soovitav need märgistada.

·       Palun pange kaasa kamm, taskurätik, vahetusjalatsid, magamisriided.

Sünnipäevad

·        Tähistame lasteaias laste sünnipäeva ühise lauluga ja kaardi kinkimisega.

·        Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi lapsi kostitada maiustustega.

·        Täpsemat informatsiooni saate rühma õpetajalt.

Söömine

·        Lasteaias on kolm söögiaega:

                            8.45     -  hommik

                          12.00     -  lõuna

                          14.45     -  oode

·        Menüü on välja pandud rühma stendile.

·        Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.

Mänguasjad

·        Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasju esmaspäeviti.

·        Mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et „ ära ole kade ja luba ka teistel mängida „

·        Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.

·        Ohtlikke esemeid ei tohi kaasa võtta.

Haigused

·        Haigestunud laps jääb koju. (nohu ja köha on samuti haigused )

·        Rühma õpetaja ei anna lapsele lasteaias ravimeid.

·        Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega ühendust.

·        Kui Teie laps vajab mingis osas erihoolt, siis palun teavitage sellest õpetajat ( näit. tundlikud kõrvad, higistab palju )

·        Pärast nakkus- või nahahaiguste põdemist palume tuua arstitõend.

Koostöö

·        Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab lapse arengut.

·        Pöörduge alati lasteaia õpetajate või direktori poole abi ja nõu saamiseks.

·        Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teil rühma stendide kaudu, e-maili teel.

·        Nii meil kui ka Teil on ühine eesmärk –arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele. See annab häid tulemusi vaid ühises koostöös.

·        Ootame Teie arvamusi ja ettepanekuid lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.

 

Edukat koostööd!

Lugupidamisega ,

        lasteaia töötajad