Kooliharidust on Lõpel hakatud andma 1861. aastal, siis avati siin esimene kool. Aegade jooksul on kool tegutsenud nii 3-, 4-, kui ka 6-klassilisena. Koolihooneid on olnud 4 ja vanim säilinud hoone on ehitatud 1899. aastal.See on ühekordne paekiviehitis ja praegu kasutusel elumajana.

Lõpe kooli ajalugu on olnud mõjutatud muudatustest hariduspoliitika vallas ja samas ka õpilaste arvu suurest kõikumisest.Nii tahetigi kooli esmakordselt sulgeda 1964.a. just õpilaste vähesuse tõttu, mis aga ebaõnnestus lastevanemate aktiivse vastutegutsemise tõttu.1970. aastal viidi Tarva 8-kl. Kooli juurde Lõpe kooli 4. klass, sest 1970/71õ.-a. muudeti algkoolid kolmeklassilisteks jälle.1972. aastal jäi kool ühekomplektiliseks kuni sulgemiseni 1975.a. Kool taasavati 1980. aastal seoses Tarva kooli reorganiseerimisega. 1980. aastast on kool järjepidevalt tegutsenud. 1994. aastal reorganiseeriti algkool põhikooliks ning sellest ajast on ka koolitusluba.

2002.aastal sai kool Pärnu Maavalitsuselt tunnuskirja õpikeskkonna kaasajastamise eest.

Aastal 2004 toimus esimene vilistlaste kokkutulek.

Koolijuhatajad ja direktorid on olnud M.Mänd, A. Laurit, L. Gustavson, A.Paulsen, Jaan Kukk, Valdik Kaldamäe(1938-1944), A. Vahar, L. Maruste, Ellen Laanesoo. 2005.aasta sügisest on direktor Mare Paarasma.

Õpilased on esindanud kooli aineolümpiaadidel, häid kohti on mitmeid kordi toodud malevõistlustelt. Traditsiooniks on kujunenud kevadised ühisreisid.Igal aastal õpitakse üks suurem näidend, mida käiakse mängimas ka naaberkoolides.