Eustory ajalooalaste uurimistööde 2010.a. vabariiklikust võistlusest

   Kõigepealt veidi sellest, mida see konkurss endast kujutab, et iga huviline saaks väikese ülevaate.

   Võistluse idee ja mõte sai alguse Körberi Sihtasutuselt Hamburgis. See sihtasutus toetab ka rahaliselt võistluse läbiviimist erinevates Euroopa Liidu liikmesmaades. Eestis korraldab seda üritust Eesti Ajalooõpetajate Selts ja võistluse patrooniks on Eesti Vabariigi president.

   Käesoleval aastal toimus see võistlus 11. korda ja hetkel osaleb selles 22 Euroopa riiki, nende seas ka Eesti Vabariik.  Nüüd mõnda korraldusest.

   Võisteldakse kahes vanuseastmes: põhikoolid ja gümnaasiumid.Tööd tuleb saata žüriile anonüümsetena, märksõnaga varustatult, ja lisada kinnine ümbrik valitud märksõnaga. Sel aastal hindas võistlustöid žürii, kuhu kuulus 3 Tartu Ülikooli ajaloo-doktorit ja 1 Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraator. See auväärne seltskond loeb neid töid kolmes voorus ja siis langetab otsuse autasustamise kohta. Mõlemas vanuseastmes antakse välja 3 rahalist peapreemiat, lisaks veel raamatupreemiad ja eripreemiad mõne silmapaistva sisulise teostuse eest ning igale osalejale presidendi allkirjaga tänukiri.

   Igal aastal on mingi konkreetne teema, mida tuleb võistlustöö kirjutamisel arvestada ja sel aastal oli see „Meie ühine kodu – Eesti".

   Meie vabariigis oli osalejaid koole 120, nendest 49 põhikooli ja 71 keskkooli, gümnaasiumi. Pärnumaalt osales 5 kooli, nende seas ka Lõpe kool. Nüüd veidi ka meie tööst, mille koostasid 9. klassi õpilased Karmen Käänik ja Kelly Ardan minu juhendamisel.

   Töö teemaks valisime „Mustlaste elust Lõpe kogukonnas nende üldise kultuuriloo taustal", sest nad on olnud üheks osaks meie külaelanike seas ja lapsed on õppinud meie koolis.

   Uurimistöö materjalide kogumist alustasime juba 2009. aasta talvel. Kuna huvitavat materjali tuli järjest juurde, siis saimegi oma töö parasjagu selleks konkursiks valmis. Nagu igasuguse loometöö tegemisel on oma tõusud ja mõõnad, nii oli ka meil. Seda rõõmsamad oleme aga nüüd selle üle, et suutsime end kokku võtta ja kodu-uurimistöö lõpetada. Õnne tipp oli aga teadasaamine, et tüdrukud saavutasid põhikoolide grupis I rahalise peapreemia.

   Kokkuvõtete tegemine toimus 8. mail Tartus haridus-ja teadusministeeriumi saalis, kus toimus nimetatud uurimistööde võistluse lõppkonverents. Sinna olid kutsutud kõik osalejad ja võidutööde autorid koos vanematega. Teiste võitjate hulgas pidid ka Karmen ja Kelly sel konverentsil välja panema oma tööd tutvustava stendi ja tegema ka slaidiesitluse. Tüdrukud said selle tööga väga hästi hakkama ja slaidiesitluse lõpus kajas suur saal aplausist. Julgen öelda, et tüdrukud andsid oma esitlusega silmad ette ka gümnaasiumide võitjatele. Nende slaidiesitlus on üleval ka internetis ZOHO portaalis ja selle viimasel uudistamisel oli seal üle 3600 esitluse erinevatest Euroopa Liidu maadest, muidugi kõik nende emakeeles.

   Kui esitlus Tartus lõppes, toimus kohe autasude üleandmine ja uhke roosiga tänati ka vanemaid. Meiega oli konverentsil Karmeni ema Regina, kes jäi üritusega väga rahule.

   Pärast konverentsi tegime väikese ringkäigu Tartu kesklinnas: käisime ülikooli peahoone juures, raekojaplatsil, uudistasime teatrit „Vanemuine" ja ka ülikooli raamatukogu. Lisaks võib veel öelda, et sama võidukoht gümnaasiumide grupis tagab konkursita sissepääsu ülikooli mistahes eriala riigieelarvelisele kohale.

   Oleme võitjatena pärjatud ja sõprade poolt õnnitletud. Siinjuures tahan meie tiimi nimel südamest tänada kõiki abivalmeid küsimustikele vastajaid, intervjuudes osalejaid, arvutispetsialiste kahe Merikese näol, kogu kooliperet eesotsas Marega, sest seda võitu oleks tubli toetuseta raskem saavutada.

Pärjatud tiimi nimel,

õpetaja-juhendaja Ellen Laanesoo